Сметищни компактори

Основата за рентабилността на депата за отпадъци, е оптималното използване на капацитета им, което означава възможно най-доброто уплътняване на всички отпадъчни материали. Сметищните компактори на BOMAG покриват това изискване, защото са специално проектирани да работят при екстремни условия срещани на депата.

Филтрирай
Работно тегло (кг.)
Работна ширина (см.)
Двигател мощност (кВ.)